Kadra

Anna Stępniewska – gr. zielona
Dyrektor
Elżbieta Kiernicka – gr. czerwona
Nauczyciel
Magdalena Wrońska – gr. żółta
Nauczyciel
Katarzyna Boińska – gr. czerwona
Nauczyciel
Gabriela Bielawska – gr. zielona
Nauczyciel
Dominika Zadworna – gr. żółta
Nauczyciel
Ivanna Redko – gr. niebieska
Nauczyciel
Anna Buryn – gr. niebieska
Nauczyciel
Karolina Jażdżewska
Logopeda
Paulina Wachnik
Psycholog
Marzena Kruczkowska – gr. niebieska
Pomoc nauczyciela
Ewa Werszner – gr. czerwona
Pomoc nauczyciela
Ewa Demska – gr. zielona
Pomoc nauczyciela
Berta Świentulska – gr. żółta
Pomoc nauczyciela
Anna Derkacz
Pracownik administracyjny
Danuta Mielczarek
Pracownik przedszkola
Monika Matoga
Pracownik przedszkola