Płatności

Bezpłatne godziny pobytu w przedszkolu:

– 5 bezpłatnych godzin dla dzieci 3,4,5-letnich

– bezpłatny pobyt dla dzieci 6-letnich 

  • Koszt płatnych godzin  – 1,30zł za każdą rozpoczętą godzinę
  • Koszt posiłków – wg stawki w umowie

Nieobecności powyżej 30 dni kalendarzowych usprawiedliwiamy.
5-, 6-latki mają obowiązek obecności w przedszkolu powyżej 50% – zwolnienie od lekarza lub usprawiedliwienie od rodzica.